Liên hệ tài trợ cho Quỹ:

Việc đóng góp cho Quỹ có thể dưới các hình thức hiện kim, hoặc cho các chương trình cụ thể như Tủ sách tinh hoa tri thức thế giới, các Giải thưởng, các chương trình Phổ biến kiến thức, và chương trình Nghiên cứu-bảo tồn văn hóa.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của Quý vị!

Mọi sự ủng hộ về tài chính cho Quỹ, xin gửi về:

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh
Số tài khoản: 8736553-TK tiền Việt; 8738211-TK Ngoại tệ
Ngân hàng: TMCP các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh VN (VP Bank) - Chi nhánh Trần Hưng Đạo
Địa chỉ: 97 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội