"DỰ ÁN TÔN VINH DANH NHÂN VĂN HÓA VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI"

“Dự Án Tôn Vinh Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam Thời Hiện Đại” mang trong mình hai mục đích:

Thứ nhất, là để tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh các danh nhân văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thời hiện đại.

Thứ hai, là để góp phần phục hưng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa của các danh nhân văn hóa này
thông qua các tư liệu/tài liệu mà họ để lại và các tư liệu/tài liệu viết/nghiên cứu về họ.

 

Các danh nhân văn hóa tiêu biểu tiếp theo của Dự Án Tôn Vinh Danh Nhân Văn Hóa thời hiện đại
sẽ được bình chọn và công bố vào ngày 24/03 hàng năm trong các năm tiếp theo.

Hồ sơ của từng danh nhân văn hóa sẽ như sau: