GIẢI THƯỞNG DỊCH THUẬT

PHẠM DUY HIỂN tức PHẠM NGUYÊN TRƯỜNG

Phạm Duy Hiển (bút danh Phạm Nguyên Trường) sinh năm 1951, tốt nghiệp Đại học ở Liên bang Xô viết năm 1975, sống và làm việc ở Vũng Tàu từ năm 1985. Ông là dịch giả của nhiều tác phẩm triết học, khoa học xã hội và văn chương.

Nhận thức một cách sâu sắc tầm quan trọng của dịch thuật trong sự nghiệp khai minh cơ bản và lâu dài, đặc biệt trong điều kiện của nước ta, trong nhiều năm qua bằng một nổ lực âm thầm, miệt mài, kiên định, Phạm Nguyên Trường đã đưa đến cho các tầng lớp độc giả Việt Nam một khối lượng tri thức vừa hết sức quan trọng, vừa mởi mẻ, cập nhật, góp phần vào sự chuyển động của tư duy xã hội, cũng là sự phát triển của dất nước, đặc biệt trong những điều kiện đầy cơ hội và đầy thách thức ngày nay. Có thể thấy điều đó thể hiện ngay trên danh mục các tác giả được ông chọn để chuyển ngữ: F. A. Hayek L. V. Mises, G. Wells, Djilas, E. Butler, A.T. Mahan… trong đó có thể nhận ra những nhà kinh điển mới.

Phạm Nguyên Trường cũng là một dịch giả rất cẩn trọng trong việc chuyển ngữ, các dịch phẩm của ông chặt chẽ và trong sáng về ngôn ngữ và văn phong, cả khi đề cập đến những khái niệm mới mẻ, phức tạp trong nhiều lĩnh vực chuyên môn sâu. Ông là người có ý thức sâu sắc về trách nhiệm của người dịch qua dịch thuật góp phần cho việc liên tục làm giàu và trong sáng ngôn ngữ dân tộc.

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh vinh dự trao giải Dịch thuật cho ông vì đã chuyển ngữ  rất thành công một số tác phẩm nổi tiếng giới thiệu Tinh hoa Tri thức Thế giới. Trao giải Dịch thuật cho Phạm Duy Hiển, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh mong muốn tiếp tục biểu dương nỗ lực khai hóa qua con đường đưa đến cho độc giả Việt Nam những giá trị kinh điển của nhân loại. 

Xuất bản phẩm chính

N.M. Voskresenskaia, N.B. Davletshina, Chế độ dân chủ, NXB Tri Thức 2009.

Nhiều tác giả, Về Trí thức Nga, NXB Tri Thức 2009.

F. A. Hayek, Đường về nô lệ, NXB Tri Thức 2009.

S. Freud, Tâm lý đám đông và phân tích cái tôi, in chung trong tác phẩm của G. Lebon, Tâm lý đám đông, của dịch giả Nguyễn Xuân Khánh, NXB Tri Thức 2009.

Eamonn Butler, Khảo lược Adam Smith, NXB Tri Thức 2009.

A.T. Mahan, Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử 1660-1783, NXB Tri Thức 2012.