Chu Tiến Ánh sinh năm 1933, là cộng tác viên kỳ cựu của Viện Thông tin Khoa học Xã hội thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam; và từ khi nghỉ hưu cho tới nay vẫn là cộng tác viên chủ chốt của một số tổ chức và nhà xuất bản trong các chương trình dịch thuật về khoa học xã hội và nhân văn. 

Cùng một số người khác, trong đó có những dịch giả ẩn danh, và nhiều nhà nghiên cứu có tầm nhìn xa trông rộng, ngay từ giai đoạn đầu tiên khi Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam mới được thành lập (1975), và  kiên định suốt hơn 20 năm, ông đã góp phần quan trọng âm thầm xây dựng một kho tư liệu tra cứu khổng lồ của Viện này, cũng là cho cả giới nghiên cứu khoa học xã hội của Việt Nam. Sự nghiệp dịch thuật của Chu Tiến Ánh bao quát hầu hết các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, từ sử học và lịch sử khoa học, triết học, kinh tế học, đến các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa,  cả văn học nghệ thuật, kiến trúc, hội họa, âm nhạc, điện ảnh... Lúc đã nghỉ hưu, dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn làm việc liên tục không mệt mỏi, cho ra đời hàng chục công trình dịch thuật từ các tác phẩm nổi tiếng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Nga, với một khối lượng đồ sộ nhiều nghìn trang in, và hiện còn nhiều nghìn trang bản thảo đang chờ đợi để được in.

Lĩnh vực mà ông dành nhiều tâm sức nhất là triết học, xã hội học và nhân học, trong đó trọng tâm và tiêu biểu là bộ sách lớn của Edgar Morin. Từ năm 2003 đến 2012, song song với việc dịch những tác giả khác, cùng một số đồng nghiệp, ông đã hoàn thành và cho xuất bản những tác phẩm quan trọng nhất của nhà văn hóa và nhà giáo dục lớn này, đặc biệt là ba cuốn trong bộ tác phẩm bảy tập La Méthode (Phương pháp) và Nhập môn tư duy phức hợp.

Vì những công lao nói trên, với ý nghĩa quan trọng riêng biệt của việc giới thiệu Edgar Morin đối với nền học thuật nước nhà trong bối cảnh đất nước đang phải giải quyết những vấn đề văn hóa và xã hội phức tạp liên quan đến phát triển, học giả-dịch giả Chu Tiến Ánh xứng đáng được trân trọng tôn vinh. 


Trao giải Dịch thuật cho Chu Tiến Ánh, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh mong muốn được tôn vinh những nỗ lực cá nhân xuất sắc và tài sản trí tuệ lớn mà ông đã mang lại cho những người nghiên cứu và độc giả Việt Nam nói chung. Xuất bản phẩm chính

1. Michel Fragonard. Văn hóa thế kỷ XX. Từ điển Lịch sử văn hóa. Chu Tiến Ánh dịch, Phạm Khiêm Ích, Nguyễn Vi Khải, Nguyễn Đức Sơn, Lê Thị Mai, Lê Ngọc Hiền biên tập và giới thiệu. NXB Chính trị Quốc gia 1999 - 1343 tr. (Michel Fragonard. La culture du XXe siècle. Dictionnaire d' histoire culturelle)

2. Văn hóa và tính cách của người Mỹ. Chu Tiến Ánh và Phạm Khiêm Ích biên dịch và giới thiệu. NXB Khoa học xã hội và Viện (thông tin) khoa học xã hội 1990, 173tr. (Habits of the Heart... Individualism and commitment in American Life)

3. Le Roy Ladurie E. (Chủ biên) Nước Pháp bước vào thế kỷ XXI. Nghiên cứu về tương lai của bản sắc Pháp, Chu Tiến Ánh dịch, Phạm Khiêm Ích và Trịnh Tất Đạt biên tập, PGS Bùi Huy Khoát giới thiệu. NXB Khoa học xã hội và Trung tâm nghiên cứu Châu Âu, 1999, 456tr.(Entrer dans le XXI e siècle. Essai sur l'avenir de l'identité francaise. Rapport du groupe "Horizon 2000" présidé par Emmanuel Le Roy Ladurie).

4. Leon Vandermeerch. Thế giới Hán hóa mới.Chu Tiến Ánh và Hoàng Việt dịch. Đặng Viết Ngoạn biên tập. NXB khoa học xã hội, 1992, 267tr. (Le nouveau monde sinisé)

5. Alvin and Heidi Toffler. Tạo dựng một nền văn minh mới. Chính trị của làn sóng thứ ba. Chu Tiến Ánh dịch. Phạm Khiêm Ích, Hoàng Phong Hà, dịch Trọng Minh biên tập. NXB chính trị Quốc gia. 1996, 238tr. (Creating a New Civilization. Politics of The Third Wave).

6. N.N. Moiseev. Chủ nghĩa xã hội và tin học. Chu tiến Ánh và nhiều dịch giả khác dịch từ tiếng Nga. Viện Tính toán và Điều khiển, Viện Thông tin Khoa học xã hội xuất bản. Tập I, 224tr ; tập II, 180 tr . 1988 (Socializm i informatika)

7. Alain Génédan (chủ biên). Lịch sử tư tưởng kinh tế . Chu Tiến Ánh dịch . Đỗ Khải và Đức Bình biên tập. NXB Khoa học xã hội. Tập I, 445tr, ; Tập II , 747 tr, 1996 (Histoire des pensées economiques).

8. E.F. Schumacher. Nhỏ là Đẹp. Về lợi thế của Quy mô vừa và nhỏ trong kinh tế. Chu Tiến Ánh, Nguyễn Văn Dân và Trần Quang Kiến dịch, Lại Văn Toàn và Phạm Khiêm Ích biên tập, GS Võ Quý giới thiệu. NXB Khoa học xã hội và Viện thông tin KHXH 1994, 450tr (E.F. Schumacher. Small is Beautiful. Economics as if People Mattered)

9. Geoge Soros. Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Xã hội mở bị hiểm nguy. Chu Tiến Ánh và Mai Huy Bích dịch, Phạm Khiêm Ích biên tập và giới thiệu. NXB Khoa học xã hội 1999, 491tr (George Soros. The Crisis of Global Capitalism. Open Society Endangered)

10. Jamshid Gharajedaghi. Tư duy hệ thống: Quản lý hỗn độn và phức hợp. Chu Tiến Ánh dịch, GS.TSKH Phan Đình Diệu giới thiệu. NXB Khoa học xã hội 2005, 594tr (Systems Thinking: Managing Chaos and Complexity. By Jamshid Gharajedaghi)

11. T.Irene Sanders. Tư duy chiến lược và khoa học mới. Lập kế hoạch giữa tình thế hỗn độn, phức hợp và thay đổi. Chu Tiến Ánh dịch. GS.TSKH Phan Đình Diệu giới thiệu. NXB Tri Thức 2006, 296tr. (Strategic Thinking and the  New Science. Planning in the Midst of Chaos, Complexity and Change. By T. Irene Sanders)

12. Koichiro Matsuura. Vai trò UNESCO trong thế kỷ XXI. Chu Tiến Ánh cùng nhiều dịch giả khác dịch. NXB Khoa học xã hội và Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam, 2005, 888tr. (The Role of UNESCO in the Twenty - First Century)

13. Khoa học xã hội trên thế giới. Chu Tiến Ánh, Vương Toàn dịch, Phạm Khiêm Ích biên tập và giới thiệu. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007, 890tr. (Les sciences sociales dans le monde)

14. Edgar Morin, Anne Brigitte Kern. Trái đất - Tổ Quốc chung. Tuyên ngôn cho thiên niên kỷ mới. Chu Tiến Ánh dịch, Phạm Khiêm Ích biên tập và giới thiệu. NXB Khoa học xã hội 2003, 433tr. (Terre - Patrie/Homeland Earth. A Manifesto for the New Millennium).

15. Edgar Morin (chủ biên). Thách đố của thế kỷ XXI. Liên kết tri thức. Chu Tiến Ánh, Vương Toàn dịch. Phạm Khiêm Ích biên tập và giới thiệu. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2005, 720tr. (Le défi du XXIe siècle. Relier les connaissances. Journées thématiques concues et animées par Edgar Morin).

16. Edgar Morin. Nhập môn tư duy phức hợp. Chu Tiến Ánh và Chu Trung Can dịch, Phạm Khiêm Ích biên tập và giới thiệu. NXB Tri Thức, 2009, 191tr (Introduction à la pensée complexe)

17. Edgar Morin. Phương pháp 4. Tư tưởng. Nơi cư trú, cuộc sống, tập tính, tổ chức của tư tưởng. Chu Tiến Ánh dịch, Phạm Khiêm Ích biên tập và giới thiệu. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008, 567tr (La Méthode 4. Les idées. Leur habitat, leur vie, leurs moeurs, leur organisation)

18. Edgar Morin. Phương pháp 5. Nhân loại về nhân loại. Bản sắc nhân loại. Chu Tiến Ánh dịch, Phạm Khiêm Ích biên tập và giới thiệu. NXB Tri thức 2012 (La Méthode 5. L'humanité de l'humanité. L'identité humaine)

19. Edgar Morin. Phương pháp 6. Đạo đức học. Chu Tiến Ánh dịch, Phạm Khiêm Ích biên tập và giới thiệu. NXB Tri Thức, 2012. ( La Méthode 6. Éthique)