PHILIPPE LANGLET
GIẢI VIỆT NAM HỌC - 2012
Philippe Langlet sinh năm 1935, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về Lịch sử Việt Nam (Doctorat de IIIe cycle en Histoire du Vietnam) năm 1969, Tiến sĩ khoa học về Đông phương học, lịch sử Việt Nam  (Doctorat d’Etat en Études orientales, histoire du VietNam) năm 1988. Ông nguyên là Giáo sư Khoa Ngôn ngữ và Văn minh Đông Á tại Đại học Paris 7 Denis Diderot.
Từ năm 1989, ông tham gia chương trình nghiên cứu các địa bộ của nhà nước Việt Nam (1804-1836), cộng tác cùng các nhà sử học trường Đại học Paris 7 và Hà Nội. Từ 1995 đến 1998 ông phụ trách công việc này về phía Pháp; tham gia công trình nghiên cứu về địa bộ các tình miền Nam cùng một nhóm các nhà nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh và cộng tác với Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, cùng trao đổi tư liệu và kết quả nghiên cứu. Những nhà nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam từng làm việc và cộng tác với Trường Paris 7 không ai không biết và cảm phục sự uyên bác và lòng nhiệt thành quên mình của Giáo sư Philippe Langlet.
Cùng vợ là bà Quách Thanh Tâm, ông đã có những những công trình quan trọng và sâu sắc về lịch sử Việt Nam, không chỉ góp phần giới thiệu Văn hóa và lịch sử Việt Nam ra thế giới, mà còn trực tiếp có ảnh hưởng đến đời sống khoa học ở Việt Nam.
Giáo sư Philippe Langlet là một người bạn thân thiết và chung thủy của Việt Nam.
Một số tác phẩm chính của ông:
- Phương pháp biên soạn lịch sử xưa tại Việt Nam (Khâm định Việt sử thông giám cương mục), Viện Viễn đông Bác cổ xuất bản năm 1990.
-  Địa đồ lịch sử sáu tỉnh miền nam Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX (bản vẽ và bảng biểu thống kê của thời trước) Atlas historique des six provinces du Vietmam du milieu du XIXe siècle (croquis et statisques anciennes), cùng với bà Quách Thanh Tâm. Việc xuất bản được hoàn thành năm 2001.
- Giới thiệu lịch sử Việt Nam đương đại (1975-2001) Introduction à l’histoire de Vietnam contemporain (1975-2001) cùng Quách Thanh Tâm, NXB Les Indes Savantes, Paris, 2001
- L’Ecole de l’Esprit. Un livre des moines bouddhistes dans le Vietnam d’autrefois (Thiền Tông. Một tác phẩm của các nhà sư Việt Nam xưa) Dịch, giới thiệu và chủ giải 56 bài trong Thiền quyền tập anh. NXB Aquilon, Paris, 2005
- La sagezsse bouddhiste aux débuts du Vietnam (avant le XIIIe siècle) Minh triết Phật giáo ở thời kỳ đầu của Việt Nam (trước thế kỷ XII), NXB Les Indes Savantes, Paris, 2012.   
- Les propos de Tue-trung (Tuệ trung ngữ lục), nguyên bản chữ Hán cùng phần dịch sang tiếng Pháp và chú giải, NXB Les Indes Savantes, Paris, 2013.   
Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh hân hạnh trao Giải thưởng Việt Nam học cho ông Philippe Langlet vì những đóng góp xuất sắc trong viêc nghiên cứu và giới thiệu văn hóa và lịch sử Việt Nam ra nước ngoài.

PHILIPPE LANGLET
GIẢI VIỆT NAM HỌC - 2012


Philippe Langlet sinh năm 1935, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về Lịch sử Việt Nam (Doctorat de IIIe cycle en Histoire du Vietnam) năm 1969, Tiến sĩ khoa học về Đông phương học, lịch sử Việt Nam  (Doctorat d’Etat en Études orientales, histoire du VietNam) năm 1988. Ông nguyên là Giáo sư Khoa Ngôn ngữ và Văn minh Đông Á tại Đại học Paris 7 Denis Diderot.

Từ năm 1989, ông tham gia chương trình nghiên cứu các địa bộ của nhà nước Việt Nam (1804-1836), cộng tác cùng các nhà sử học trường Đại học Paris 7 và Hà Nội. Từ 1995 đến 1998 ông phụ trách công việc này về phía Pháp; tham gia công trình nghiên cứu về địa bộ các tình miền Nam cùng một nhóm các nhà nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh và cộng tác với Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, cùng trao đổi tư liệu và kết quả nghiên cứu. Những nhà nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam từng làm việc và cộng tác với Trường Paris 7 không ai không biết và cảm phục sự uyên bác và lòng nhiệt thành quên mình của Giáo sư Philippe Langlet.

Cùng vợ là bà Quách Thanh Tâm, ông đã có những những công trình quan trọng và sâu sắc về lịch sử Việt Nam, không chỉ góp phần giới thiệu Văn hóa và lịch sử Việt Nam ra thế giới, mà còn trực tiếp có ảnh hưởng đến đời sống khoa học ở Việt Nam.Giáo sư Philippe Langlet là một người bạn thân thiết và chung thủy của Việt Nam.

Một số tác phẩm chính của ông:

- Phương pháp biên soạn lịch sử xưa tại Việt Nam (Khâm định Việt sử thông giám cương mục), Viện Viễn đông Bác cổ xuất bản năm 1990.

-  Địa đồ lịch sử sáu tỉnh miền nam Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX (bản vẽ và bảng biểu thống kê của thời trước) Atlas historique des six provinces du Vietmam du milieu du XIXe siècle (croquis et statisques anciennes), cùng với bà Quách Thanh Tâm. Việc xuất bản được hoàn thành năm 2001.

- Giới thiệu lịch sử Việt Nam đương đại (1975-2001) Introduction à l’histoire de Vietnam contemporain (1975-2001) cùng Quách Thanh Tâm, NXB Les Indes Savantes, Paris, 2001

- L’Ecole de l’Esprit. Un livre des moines bouddhistes dans le Vietnam d’autrefois (Thiền Tông. Một tác phẩm của các nhà sư Việt Nam xưa) Dịch, giới thiệu và chủ giải 56 bài trong Thiền quyền tập anh. NXB Aquilon, Paris, 2005

- La sagezsse bouddhiste aux débuts du Vietnam (avant le XIIIe siècle) Minh triết Phật giáo ở thời kỳ đầu của Việt Nam (trước thế kỷ XII), NXB Les Indes Savantes, Paris, 2012.   

- Les propos de Tue-trung (Tuệ trung ngữ lục), nguyên bản chữ Hán cùng phần dịch sang tiếng Pháp và chú giải, NXB Les Indes Savantes, Paris, 2013.   

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh hân hạnh trao Giải thưởng Việt Nam học cho ông Philippe Langlet vì những đóng góp xuất sắc trong viêc nghiên cứu và giới thiệu văn hóa và lịch sử Việt Nam ra nước ngoài.