GIẢI VÌ SỰ NGHIỆP VĂN HÓA GIÁO DỤC
ÔNG NGUYỄN SỰ (BÍ THƯ THÀNH ỦY HỘI AN)

Sinh năm 1957 tại Hội An, trưởng thành từ một người lính và một cán bộ cơ sở, Nguyễn Sự đã kinh qua tất cả các công việc và chức vụ trên các lĩnh vực từ kinh tế - chính trị - xã hội với tư cách là người đứng đầu đô thị cấp huyện (rồi cấp thành phố), gần 20 năm gắn liền với những thăng trầm của đô thị cổ, vừa là nhân chứng của những đổi thay, trăn trở của một Hội An trên đường phát triển hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống của một vùng đất, vừa là linh hồn của những thay đổi thành công đặc sắc ấy. Là một nhà lãnh đạo có quan hệ rất rộng rãi và thân thiết với nhiều nhà khoa học uyên bác, nhiều nhà văn hóa - giáo dục tâm huyết, lại gắn bó sâu sắc với nhân dân trong đời sống hằng ngày, Nguyễn Sự đã thật sự thu hút được về mình cả tầm cao và chiều sâu trí tuệ và tâm hồn của họ, để trở thành người truyền cảm hứng cho Hội An, một trong những không gian văn hóa độc đáo của nước  ta ngày nay.

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh hân hạnh trao Giải thưởng Vì sự nghiệp văn hóa giáo dục cho ông Nguyễn Sự vì những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Hội An.