GIẢI VIỆT NAM HỌC
ÔNG ALAIN RUSCIO

Alain Ruscio sinh năm 1947, nhà sử học, tiến sĩ văn học, là nhà nghiên cứu độc lập, người đã dành chủ yếu sự nghiệp của mình cho việc nghiên cứu về Đông Dương thuộc địa và cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương (1945 - 1954). Ông là người lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Tư liệu (Centre d’Information et de Documentation - CID) về nước Việt Nam đương đại. Suốt 25 năm qua trung tâm này đã có công lớn sưu tập, sắp xếp và cung cấp cho độc giả một khối lượng tài liệu phong phú xuất xứ từ nhiều nơi, bằng tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Italia.

Alain Ruscio còn nghiên cứu về lịch sử hiện đại của các nước thuộc địa cũ của Pháp (Maghreb, châu Phi Nam Sahara, Antilles, Kanaky… ). Ông hướng chủ yếu công tác nghiên cứu về một đề tài mà ông gọi là “Tầm nhìn thuộc địa”. Với tư cách đó, ông đã tham gia nhiều cuộc hội thảo quốc tế ở Hà Nội, Sétif, Tunis, Fort-de-France…

Hai trong số rất nhiều cuốn sách của ông được nhận Giải thưởng Sách chống thực dân (Prix du Livre Anticolonial), năm 2008 và 2011.

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh hân hạnh trao giải Việt Nam học cho Tiến sỹ Alain Ruscio vì những đóng góp xuất sắc của ông trong việc quảng bá các giá trị văn hóa và lịch sử Việt Nam ở Cộng hòa Pháp và châu Âu.

Xuất bản phẩm chính

1. Những người cộng sản Pháp và chiến tranh Đông Dương, 1944 - 1954,  Paris,  Nhà xuất bản L’Harmattan, 1985.

2. Điện Biên Phủ, kết thúc một ảo tưởng, Paris, Nhà xuất bản L’Harmattan, 1986.

3. Cuộc chiến tranh thứ  I ở Đông Dương, 1945 - 1954,  Paris, Nhà xuất bản L’Harmattan, 1987.

4. Phi thực dân hóa bi thảm, 1945 - 1962. Lịch sử phi thực dân hóa của Pháp, Paris, Nhà xuất bản Messidor, 1987.

5. Cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương, 1945 - 1954, Bruxelles, Nhà xuất bản Complexe, 1992.

6. Điện Biên Phủ, Huyền thoại và thực tiễn, 1954 - 2001. 50 năm đam mê của Pháp, Paris, Nhà xuất bản Les Indes Savantes, 2005.

7. Thuộc địa có tốt không? Nước Pháp của Sarkozy trước lịch sử thuộc địa, bản sắc dân tộc và vấn đề nhập cư, Paris, Nhà xuất bản Le Temps de Cerises, 2011, sách được Giải thưởng Sách chống thực dân 2011.

8. Võ Nguyên Giáp, một cuộc đời, Hà Nội, 1979 - 2008, Paris, Nhà xuất bản Les Indes Savantes, 2011 (sách về các cuộc tọa đàm).