GIẢI VIỆT NAM HỌC
ÔNG PAVEL VLADIMIROVICH POZNER

Pavel Vladimirovich Pozner sinh năm 1945 tại New York, Mỹ, cùng gia đình trở về Nga năm 1952. Ông là một trong số ít các chuyên gia về Việt Nam học tại Viện Phương Đông, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga từ năm 1973.

Năm 1976, ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ sử học về đề tài Lịch sử Việt Nam cổ đại trong những biên niên sử Việt Nam thời trung đại - Những vấn đề nghiên cứu nguồn, và sau đó là luận án tiến sĩ về đề tài Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thể kỷ X năm 1987 tại Đại học Paris VII (Pháp). Những công trình nghiên cứu của Pozner đều thể hiện sự hiểu biết tường tận của tác giả đối với vấn đề được xem xét, thái độ  và phương pháp nghiên cứu, trình bày khoa học nghiêm túc của tác giả. Một đóng góp lớn khác của Pavel Pozner là ông đã dịch, giới thiệu và chú giải rất công phu bộ Việt sử khâm định thông giám cương mục (song ngữ Hán - Nga).

Hiện ông là Chủ nhiệm Dự án biên soạn “Lịch sử Việt Nam” gồm sáu tập, phiên bản tiếng Nga sẽ được xuất bản vào đầu năm 2013 và tiếng Anh - năm 2016.

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh hân hạnh trao Giải thưởng Việt Nam học cho GS. Pozner vì những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu và giới thiệu lịch sử cổ đại và trung đại Việt Nam ở Cộng hòa Pháp và Liên bang Nga.

Xuất bản phẩm chính

1. Việt Nam cổ đại, chuyên khảo, Nhà xuất bản “Khoa học”, Moscow 1980.

2. Vấn đề chép sử biên niên Việt Nam, nguyên bản và ảnh hưởng ngoại lai, Bản tin Viện Viễn đông Bác Cổ, tập LXVII, Paris 1980.

3. Lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến trung đại sơ kỳ, chuyên khảo, Moscow, 1994.

4. Việt sử khâm định thông giám cương mục, quyển I (dịch), Nhà xuất bản Viện Hàn lâm Khoa học Nga, 2004.