GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU
ÔNG NGUYỄN THẠCH GIANG

Nguyễn Thạch Giang sinh năm 1928 tại Nghệ An, nguyên Phó Giáo sư Văn học Hán-Nôm thuộc Khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ những ngày đầu ở đại học cho đến nay, ông luôn thủy chung một hướng nghiên cứu: Văn học chữ Nôm và văn học chữ Hán của Việt Nam. Dù viết về chữ Nôm, chữ Hán, nghiên cứu về văn hóa Trung Quốc, văn hóa Nhật Bản, thì ông cũng đều hướng đến giải quyết những vấn đề của văn Nôm và Hán của cha ông.

Từ năm 1961 đến nay, ông đã xuất bản hơn 70 đầu sách, trong đó tập trung vào việc giới thiệu, chú thích truyện Kiều, gồm 10 cuốn. Một công trình đồ sộ khác là Từ ngữ và điển cố văn chương quốc âm với 10 cuốn, và bộ Tiếng Việt trong thư tịch cổ Việt Nam gồm 4 tập. Theo ông, nghiên cứu các văn bản cổ là một khía cạnh nhìn lại quá khứ để định hướng cho tương lai - chân trời bao la của lòng tin, của tình thương và của tiến bộ.

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh hân hạnh trao Giải thưởng Nghiên cứu cho PGS. Nguyễn Thạch Giang vì những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu Văn học Hán - Nôm của Việt Nam. 

Xuất bản phẩm chính

1. Nghiên cứu chữ Nôm - Những nền tảng ban đầu. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1965.

2. Nguyễn Đình Chiểu toàn tập. Nxb Đại học, 1982 (Nxb Văn học tái bản 1997).

3. Những khúc ngâm chọn lọc - Tập I. Nxb Giáo dục, 1988; tái bản lần thứ II; Tập II. Nxb Giáo dục, 1994.

4. Lịch sử văn hoá Trung Quốc. Nxb Khoa học Xã hội, 1993.

5. Từ ngữ văn Nôm. Nxb Khoa học Xã hội, 1993.

6. Từ ngữ điển cố văn học. Nxb Văn học, 1998.

7. Nguyễn Du toàn tập. Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1999.

8. Một số vấn đề văn học cổ trung đại Việt Nam. Nxb Khoa học Xã hội, 1999.

9. Nguyễn Du, Cuộc đời và Tác phẩm. Nxb Văn hoá - Thông tin, 2002.

10. Điển nghĩa Văn học Tập giải. Nxb Bộ Văn hoá, 2003.

11. Từ điển Văn học Quốc âm. Nxb Văn hoá - Thông tin, 2003..